16:56    |    13/08/2012

Total triumph at Darclée Contest

 E-mail Print PDF 

The awards ceremony of the 2012 edition of the International Canto Contest Haricleea Darclée and the Laureates’ Gala exceeded any expectations in terms of splendor and intensity. Soprano Adela Zaharia and tenor Medet Chotabaev of Kazakhstan won the Darclée Grand Prize. The first prize went to bass Bogdan Talos, soprano Bianca Margean and tenor Won-Jong Lee of South Korea. The second prize went to bass Alexei Botnarciuc and soprano Nadejda Cerchez, both from Moldova, and to tenor Hyeong-Seok Lee of South Korea. The third prize was handed to tenor Ionut Hotea, soprano Judit Kutasi, both from Romania, and to tenor Andrei Dudin of Russia.

The apotheosis of this extraordinary evening was the highly emotional moment when famous Italian opera director Flavio Trevisan gave Mariana Nicolesco a priceless gift: the tiara worn by Haricleea Darclée at the world premiere of Tosca, at the Costanzi Theater of Rome on January 11, 1900, and then by Maria Callas in 1954, at Carlo Felice Theater in Genoa. Callas gave the tiara to Trevisan, telling him “I know this way it is in the right hands.” “There is nothing more legitimate than this wonderful crown that belonged to Queen Haricleea Darclée and then to Queen Maria Callas to now come to Queen Mariana Nicolesco,” Trevisan said, triggering standing ovations.

Only one day before this event, on Saturday, the stage of the theater where Haricleea Darclée made her debut in 1881 hosted the opera performance Il Trovatore by Verdi, in which “young extraordinary voices were acclaimed, voiced that would have conquered the audience of any opera theater in the world,” as Nicolesco said: soprano Selma Pasternak, mezzo soprano Silvia Pasini, tenor Antonino Interisano of Italy, baritone Matteo Suk of South Korea and bas-baritone Bogdan Taloş of România.

The series of these soirees was opened on Friday on the Danube Esplanade in the presence of thousands of spectators, with the Extraordinary Verdi-Wagner Concert, celebrating the upcoming bicentenary of the two music titans’ birth. The concert gave already mentioned artists and other laureates of the Haricleea Darclée International Canto Contest the opportunity to shine.

The performances featured the Choir of the George Enescu Philharmonic and the Darclée Festival Orchestra, under the baton of much appreciated and beloved conductor Marco Balderi.

 

Triumf TOTAL la Concursul Darclée

 

Ceremonia decernării premiilor ediţiei 2012 a Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée şi Gala Laureaţilor au depăşit în splendoare şi intensitate orişice aşteptare. Soprana Adela Zaharia şi tenorul Medet Chotabaev din Kazakhstan au obţinut Marele Premiu Darclée. Premiul I a revenit basului Bogdan Taloş, sopranei Bianca Mărgean şi tenorului Won-Jong Lee din Coreea de Sud. Premiul II, basului Alexei Botnarciuc şi sopranei Nadejda Cerchez, ambii din Republica Moldova, şi tenorului Hyeong-Seok Lee din Coreea de Sud. Premiul III, tenorului Ionuţ Hotea, sopranei Judit Kutasi, ambii din România, şi tenorului Andrei Dudin din Rusia.

Apoteoza acestei seri extraordinare a fost momentul de o imensă emoţie în care renumitul regizor de operă italian Flavio Trevisan i-a oferit Marianei Nicolesco un dar nepreţuit: diadema purtată de Hariclea Darclée la premiera mondială a operei Tosca, la Teatrul Costanzi de la Roma, în 11 ianuarie 1900, şi apoi, în 1954, la Teatrul Carlo Felice din Genova de Maria Callas. Aceasta i-a dăruit-o tânărului său prieten, maestrul Trevisan, spunându-i: « - Ştiu că astfel e în mâini bune». «Nimic mai legitim ca această minunată coroană care a aparţinut Reginei Hariclea Darclée, apoi Reginei Maria Callas, să-i revină azi Reginei Mariana Nicolesco», a spus acesta în ovaţiile şi lacrimile publicului.

Cu numai o zi înaintea acestui eveniment, sâmbătă, tot pe scena teatrului în care Hariclea Darclée debuta la 1881, a avut loc spectacolul cu opera Il Trovatore de Verdi, în care au fost aclamate «tinere voci extraordinare, ce ar fi cucerit publicul oricărui teatru de operă din lume», după cum aprecia Mariana Nicolesco: soprana Selma Pasternak, mezzosoprana Silvia Pasini, tenorul Antonino Interisano, din Italia, baritonul Matteo Suk din Coreea de Sud şi bas-baritonul Bogdan Taloş din România

Seria acestor serate de foc a fost deschisă vineri, pe Esplanada Dunării, în prezenţa a mii şi mii de spectatori, cu Concertul Extraordinar Verdi - Wagner, celebrând apropiatul bicentenar al naşterii celor doi titani ai muzicii. Concert în care au strălucit artiştii deja menţionaţi, precum şi alţi laureaţi ai Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée

Manifestările au avut loc cu concursul Corului Filarmonicii George Enescu şi al Orchestrei Festivalului Darclée, sub bagheta mult apreciatului şi îndrăgitului maestru Marco Balderi.